ชาวอเมริกันไม่สนโควิด ไม่มีการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อ

17 พฤษภาคม 2020